Проект 2014 Мерефа

bannerЦей проект виконано в період з жовтня 2014року по квітень 2015 року. Він був логічним продовженням проекту Фонду «Здоров’я для всіх» за 2013рік.

Головною метою минулорічного проекту було – вироблення алгоритму дій керівників медичних закладів України задля запровадження альтернативних джерел електроенергії. Завдяки успішній реалізації цього проекту та проведеній спільно з фахівцями Міністерства охорони здоров’я України підсумковій конференції, проект отримав значний суспільний резонанс. Підсумкові матеріали у вигляді наглядних буклетів були поширені серед головних лікарів районної ланки охорони здоров’я України. Таким чином, медичні керівники були озброєні знаннями та конкретними механізмами втілення сучасних інженерних розробок в галузі відновної енергетики.

Впродовж 2014 року Фонд «Здоров’я для всіх» отримав повідомлення про ініціативи запровадження геліоустановок, вітряних мініелектростанцій, теплових насосів на низці медичних установ у різних регіонах України, головним чином – на її західних теренах. Подібне інформаційне “збудження” в середовищі організаторів охорони здоров’я спричинило значний попит на дії Фонду «Здоров’я для всіх» у цій сфері.
Запити на встановлення альтернативної енергетики надходили із багатьох областей. Тому Фонд «Здоров’я для всіх» запланував збільшити кількість об’єктів у 2014 році використовуючи попередню суму донорських коштів, тобто, мінімізувавши витрати – збільшити економічну ефективність проектно-монтажних робіт.

Основними завданнями для реалізації проекту у 2014 році були:
1. Підвищити обізнаність керівників закладів охорони здоров’я можливостями використання відновноі електроенергетики.
Результат: позитивні наслідки реалізації проекту у трьох областях заохотили головних лікарів повторити інновацію в своєму підвідомчому закладі. Більше того, особливий інтерес у них викликали можливості
комбінованого застосування сонячної та вітрової енергії, або ж використання твердопаливних котлів на обрізках дерев, соломі, щепі.

2. Довести економічну ефективність для медичних закладів використання додаткових джерел енергії.
Результат: Враховуючи, що витрати типової районної лікарні на енергоносії у 6 разів вищі на рік, ніж кошти передбачені місцевим бюджетом на придбання ліків, медичного обладнання та інвентаря, запропонований механізм заощадження плати за газ на теплу воду чи плати за електропостачання дозволить заощадити суттєві кошти та збільшити фінансування власне медичних потреб на 15 – 17%.

3. Збільшити гарантії безаварійності роботи ургентних служб лікарень.
Результат: В період стихійних явищ, техногенних аварій чи військових дій на Сході України зросла ймовірність перебоїв в постачанні електроенергії. В таких ситуаціях операційні блоки, пологові зали чи реанімаційні палати вимушено не функціонують. Альтернативне джерело світла допоможе врятувати ситуацію, забезпечивши впродовж однієї – двох годин роботу необхідної апаратури.

4. Поліпшити умови перебування хворих у стаціонарах.
Результат: наявність постійно теплої води у лікарнях є безсумнівно умовою належного комфорту, а з іншого боку- запорукою дотримання санітарно – гігієнічного режиму. Освітлення території лікувального закладу, особливо, у зимовий темний період часу є також необхідною справою. Усе це було досягнуто в лікарнях, де був реалізований проект.

5. Розширити коло прихильників збереження довкілля.
Результат: виконання проекту здійснювалось за посильної допомоги місцевої влади із залученням засобів масової інформаціі. Це сприяло популяризації екологічних ініціатив. Як приклад – окремі керівники місцевого самоврядування після закінчення проекту ФЗВ вишукували можливості запровадження відновлювальних енергоресурсів на інших об’єктах: школах, дитячих садочках, тощо.

Головним підсумком проекту ФЗВ стало:

  •  Встановлення системи сонячних колекторів на приміщенні пологового будинку Первомайськоі центральної районної лікарні Миколаєвськоі області.
  • Встановлення системи сонячних модулів для освітлення території та безаварійноі роботи ургентних служб у Мерефівській центральній районній лікарні Харківського району.
  • Встановлення системи сонячних колекторів у військовому госпіталі м. Миколаїв, де проходять лікування та реабілітацію учасники антитерористичноі операції.

У проектній пропозиції ФЗВ було передбачено встановлення геліоустановок на 4 об’єктах. Не вдалось досягнути взятих зобов’язань по Шацькій лікарні Волинськоі області. Причина полягає в негативних зовнішніх факторах, а зокрема, анексії Криму збоку Російської Федерації та військовий конфлікт на Сході України. В результаті непередбачених витрат держави на оборону, зупинки промислових підприємств у Донецькій та Луганській областях, медичних витрат, інш. знецінення української національної валюти з початку 2014 року на кінець 2014 року склало 300%. В 2-му півріччі 2014 року , коли ФЗВ отримав донорські кошти курс гривні до дол.США складав 12,5 дол. Вимога Національного банку України полягала в тому, щоб усі зовнішні надходження в іноземній валюті обов’язково слід конвертувати у валюту національну, що і було зроблено благодійною організацією. На час завершення проекту гривня знецінилась удвічі- з 12,5 за 1 дол. США до 25 за 1дол. США. Усе вищевказане змусило ФЗВ вишукувати додаткові резерви, знаходити інших спонсорів серед місцевої влади, ввести режим максимальної економії та відмовитись від одного об’єкта. В ситуації вибору ФЗВ вирішив сконцентрувати зусилля на об’єктах розміщений на південному сході України, а замість цивільної лікарні обрати військовий шпиталь. Окрім цього, вдалося стримати статус “постійного клієнта” у підрядних проектно-монтажних організаціях, з якими ФЗВ співпрацював у 2013 році та отримати знижки в межах 7-10%.

Серед позитивних факторів впливу можна відзначити усвідомлення ійних проявів, готовність місцевої влади надавати посильну організаційну та інш. допомогу. В певній мірі це допомогло здійснити проект не в літню, а в холодну пору року.
Цільовими аудиторіями проекту стали:

  1. вагітні жінки, породіллі, контингент новонароджених, що обслуговувався в пологовому будинку та гінекологічних відділеннях Первомайськоі лікарні.
  2. поранені та хворі внаслідок військового конфлікту на Сході України, які проходили лікування та реабілітацію у військовому госпіталі м. Миколаїв.
  3. населення прикордонного з Росією Харківського району, яке обслуговується у Мерефівській районній лікарні, в т.ч.працівники заводу ФМУ, розташованого на території району.
  4. Слід відмітити, що керівництво вищеперерахованих медичних закладів і раніше проявляло усіляко ініціативу задля покращення лікувального процесу.

Так, наприклад, до пологового будинку в м. Первомайськ традиційно звертаються за допомогою жителі інших районів, і, навіть, поза меж Миколаєвськоі області. Лікарський колектив є високо професійним, свідченням тому була персональна допомога лікарні з боку Уряду Японії в розмірі близько 1 млн дол. США на придбання медичної апаратури для порятунку новонароджених з малою масою тіла. Військовий госпіталі м. Миколаєва є історичним місцем, він був заснований у 1880 році, функціонував під час трьох воєн та двох революцій. Два роки тому планувалось його закриття та перепрофілізація в культурно-освітню установу.

Однак, конфлікт на Сході України та значна кількість поранених, хворих серед біженців змусили місцеву владу продовжити режим роботи госпіталя за профілем. Тому благодійна допомога по встановленню сонячних водонагрівачів була надзвичайно вчасною, особливо в гарячу пору року.
Харківський район є базовим в діяльності ФЗВ. Медичні заклади району є школою передового досвіду (лікарня в с. Липці). Показники здоров’я населення ліпші, ніж в сусідніх територіях. ФЗВ сфокусує і надалі свою діяльність в цьому регіоні.

Фонд «Здоров’я для всіх» зацікавлений в довгострокових позитивних результатах. Тому підтримка об’єктів після завершення робіт та здачі устаткування в експлуатацію передбачена у трьох напрямках.
По-перше, проведені інструктажі з інженерного- технічним персоналом лікарень щодо особливостей експлуатації геліоустановок та техніці безпеки.
По – друге, керівництво лікарень прийняло встановлене устаткування на свій баланс, що означає відповідальність керівника за його збереження та ефективну роботу.
По – третє, у договорах між ФЗВ, з одного боку, та підрядними організаціями з іншого боку чітко вказано на зобов’язання останніх впродовж п’яти наступних років надавати консультативну та технічну допомогу
“сонячним лікарням”.
Варто відмітити і певні урядові ініціативи щодо стимулювання розвитку альтернативної енергетики. Вони мотивують місцеву владу допомагати і зберігати здійснені інновації в цій сфері. Тим більше, що даний проект має три грані – енергетичну, медичну та екологічну. Кожна з них апріорі має позитивний інформаційний супровід.
Під час розробки проектних пропозицій та власне виконання проекту фахівці ФМУ здійснювали моніторинг та контроль за темпом робіт, їх якістю, економічною обгрунтованістю. В той же час ними надавались консультації щодо вимог, які поставлені перед виконавцем задля того, щоб проект завершився успішно.
Мас- медіа зустрічали повідомлення про цей проект із відкритістю. Тема проекту була актуальною, цікавою та гуманітарною. Адже проектом були охоплені: жителі прикордонного з Росією регіону (Харківський район), учасники військових дій, що зазнали поранень та калітств, контингент вагітних жінок та немовлят. Кожен об’єкт був під увагою журналістів і медичної громадськості. Після кожного вдалого запуску геліоустановок місцева влада приписувала частково успіх собі (хоча доля її вкладу була значно меншою, але результат подобався усім).

ФЗВ використані такі форми комунікації з громадськістю:
– прес – конференції у кожній області;
– конференція у м. Києві за участю відповідальних працівників

Міністерства охорони здоров’я України;
– телерепортажі із місць монтажу сонячних систем;
– зустрічі волонтерів ФЗВ із медичної громадськістю на місцях;
– підготовка та розповсюдження серед керівників медичних установ
буклетів про проект ” Сонячні лікарні “.

Контакти


fond_zdv@ukr.net


вул. Ярославів вал 10Б.
тел/факс (044) 239-71-04

 

Новини

 
Фонд «Здоров’я для всіх» отримав благодійний внесок у розмірі 10 млн грн від компанії «Філіп Морріс Україна». Кошти будуть використані для надання допомоги лікарням у боротьбі з епідемією коронавірусу в Україні.

 
Последняя, 7-я пандемия холеры, которая началась в 1961 г., продолжается более 55 лет и представляет угрозу для населения многих стран мира. Следует отметить, что, несмотря на чрезвычайные меры даже в высокоразвитых странах, периодически регистрируются эпидемические вспышки холеры (США, Япония и др.). В последние годы (2000-2008 гг.) наблюдается рост заболеваемости холерой в мире, особенно в Африке.

 
{phocagallery view=category|categoryid=32| imageid=0|limitstart=0|limitcount=50| fontcolor=#fff|bgcolor=#fff|bgcolorhover=#fff|imagebgcolor=#fff| bordercolor=#fff|bordercolorhover=#fff| detail=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=1imageordering}

 
Застосування судинних стентів при патології коронарних артерій було важливою віхою кардіології. Це розпочалося у минулому столітті. Що зміниться в 21-у столітті?

Наші партнери

partner        partner

ТОВ 'ІНПОЛ"