Головна Про нас Перспективи

Перспективи

Альтернативні джерела енергії – “Резолюція Ради Європи”
Фонд “ЗДВ” планує продовжити проект “Сонячні лікарні” у 2016 році. Враховуючи набутий досвід та розвиток інженерних технологій альтернативної енергетики розраховуємо на забезпечення сонячною енергією ще 8-9 медичних закладів України.
Плануємо і надалі надавати цільову допомогу пацієнтам з тяжкими або інвалідизуючими захворюваннями за їх зверненням до Фонду.
Фонд передбачає можливості підтримки вітчизняних наукових розробок, клінічних випробувань та виготовленні лікарських засобів на натуральній основі.
Фонд сприятиме науковим дослідженням вітчизняних вчених у сфері т.зв. Клітинної терапії.
Плануємо вивчити досвід структур Північно-Атлантичного Альянсу у немілітарній сфері, зокрема, щодо організації первинної медичної допомоги в зонах військових конфліктів та оптимального забезпечення госпітальних баз.
Активісти Фонду мають намір впливати на ситуацію, що породжує епідемічні ризики, особливо, в середовищах вимушений переселенців та у зоні АТО.
Фонд і надалі прикладатиме зусилля в пропаганді здорового способу життя, особливо серед молоді та вагітних, посилення еко- та біобезпеки, зменшення ризиків техногенних катастроф.
 

Документи

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
від 26 листопада 1986 р. 86/ С 316/ 01 Резолюція ради Про орієнтацію Співтовариства на розвиток нових та відновлюваних джерел енергії
від 23 листопада 1995 р. 95/C 327/03 Рішення ради Щодо Зеленої книги „Щодо енергетичної політики Європейського Союзу”
від 27 червня 1997 р. 97/С 210/01 Резолюція ради Щодо відновлюваних джерел енергії
від 8 червня 1998 р. 98/С 198/01 Резолюція ради Про відновлювані джерела енергії
від 17 вересня 1974 р.   Резолюція ради Про нову стратегію енергетичної політики Співтовариства
від 9 грудня 1975 року   Резолюція ради Визначення короткострокової мети для збереження енергії в 1976/77 роках
від 4 травня 1976 року 76/492/ЄЕС Рекомендація комісії Про раціональне використання енергії шляхом розповсюдження термоізоляції в будівлях
від 4 травня 1976 року 76/495/ЄЕС Рекомендація комісії Про раціональне використання енергії в міському пасажирському транспорті
від 25 жовтня 1977 року 77/713/EEC Рекомендація ради щодо раціонального споживання енергії промисловими підприємствами
від 5 лютого 1979 року 79/167/ЄСВС, ЄEC, Євратом Рекомендація ради про зменшення енергетичних потреб для споруд Співтовариства
від 9 червня 1980 року   Резолюція ради про нову стратегію Співтовариства у сфері енергозбереження
від 28 липня 1982 року 82/604/ЄEC Рекомендація ради про залучення інвестицій у раціональне використання енергії
від 15 січня 1985 року 85/C 20/0 1 Резолюція ради про поліпшення програм енергозбереження в державах-членах
від 15 березня 1985 року 85/С 78/01 Резолюція ради про раціональне використання енергії у будівництві
від 15 вересня 1986 року 86/С 240/01 Резолюція ради про вдосконалення ефективності використання енергії у виробничих фірмах держав-членів
одноголосно ухвалено на 298 Сесії від 3 квітня 1992, одна особа утрималась від голосування 92/С 127/02 Резолюція консультативного комітету європейського співтовариства
З вугілля та сталі
стосовно повідомлення Ради про стратегію Співтовариства щодо обмеження викиду вуглекислого газу та щодо вдосконалення ефективності використання енергії
від 3 вересня 1996 року 96/57/єс
OВ L 236, 18.9.1996, С. 36
Директива європейського парламенту та ради про вимоги ефективного використання енергії у побутових електричних холодильниках, морозильних камерах та комбінованих холодильних шафах
від 19 січня 2001 року 2000/84/єc Директива європейського парламенту і ради про перехід на літній час
від 16 грудня 2002 року 2002/91/єс Директива  європейського парламенту та ради щодо енергетичних характеристик будівель
від 11 лютого 2004 року 2004/8/єc Директива  європейського парламенту та ради про сприяння когенерації, що базується на ефективному тепловому навантаженні на внутрішньому ринку енергоносіїв та вносить зміни до Директиви 92/42/ЄEC
від 6 липня 2005 року 2005/32/єc Директива  європейського парламенту та ради що встановлює рамки для визначення вимог з екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів, що вносить зміни до Директив Ради 92/42/ЄEC та 96/57/ЄC і 2000/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради
від 18 вересня 2000 року 2000/55/єс Директива  європейського парламенту і ради про вимоги щодо енергетичної ефективності баластного опору приладів флуоресцентного освітлення
від 8 квітня 2003 року 2003/269/ЄС Рішення комісії щодо укладання від імені Співтовариства Угоди між Урядом Сполучених Штатів Америки та Європейським Співтовариством про координацію маркування енергозберігаючих програм офісного обладнання
від 22 грудня 2004 року 2005/42/ЄС Рішення комісії про визначення позиції Співтовариства щодо рішення керівних органів щодо Угоди між урядом Сполучених Штатів Америки та Європейським Співтовариством про координацію програм енергозабезпечення та маркування офісного обладнання, та внесення змін до частини ІІ Додатку С про визначення технічних характеристик моніторів.
від 25 жовтня 1977 року 77/714/ЄЕС Рекомендація ради про створення в державах-членах радчих органів чи комітетів для сприяння одночасного виробництва тепла та електрики та використання залишкового тепла
від 9 червня 1988 року 88/349/ЄЕС Рекомендація ради про поширення використання відновлюваних джерел енергії у Співтоваристві
від 26 квітня 2004 року 2004/67/єс Директива ради про здійснення заходів для забезпечення безпеки постачання природного газу (текст стосується ЄЕП)
від 14 травня 2001 року 2001/469/ЄC Рішення ради про висновок від імені Європейського Співтовариства про Угоду між
Урядом Сполучених Штатів Америки і Європейським Співтовариством про координацію
програм з оптимальних затрат маркування офісного обладнання
від 3 грудня 1963 року   РЕГЛАМЕНТ № 7/63/ЄВРАТОМ РАДИ про Арбітражний комітет, що передбачений статтею 18 договору про заснування
Європейського Співтовариства з Атомної Енергії
від 26 липня 1991 року 91/444/ Євратом Рекомендація комісії щодо застосування третьої та четвертої частини статті 33
Договору про заснування Європейського Співтовариства з Атомної Енергії
  75/780/ Євратом КОМІСІЯ УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА МІЖНАРОДНОЮ АГЕНЦІЄЮ З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ
    КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ
від 28 жовтня 1965 року 65/42/Євратом Рекомендація комісії державам-членам стосовно гармонізації законодавства
щодо застосування Паризької конвенції від 29 липня 1960 року та
додаткової Брюссельської конвенції від 31 січня 1963 року
від 29 липня 1960 року 66/22/Євроатом Друга рекомендація комісії державам-членам стосовно гармонізації законодавства
щодо застосування Паризької конвенції
Брюссель, 6.11.2002 СОМ(2002) 605 заключний   ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД КОМІСІЇ ДО РАДИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
Ядерна безпека в Європейському Союзі
з липня 1994 року до грудня 1993 року SEC(2005)343 Звіт комісії раді та європейському парламенту Звіт про застосування статті 37 Договору Євратом
від 29 листопада 1966 року 17/66/ЄВРАТОМ Регламент комісії про звільнення перевезення невеликої кількості руди, сировини та спеціальних розщеплювальних речовин від застосування норм глави про постачання
від 19 жовтня 1976 року 3227/76 Регламент комісії про застосування положень Євратому про заходи безпеки
від 18 лютого 1980 року   Резолюція ради про переробку опромінюючих ядерних палив
від 22 липня 1975 року   Резолюція ради про технологічні проблеми ядерної безпеки
від 18 лютого 1980 року   Резолюція ради про реактори швидкого розширення ядерного палива
    КОМІСІЯ Повідомлення про сферу застосування атомної енергії
від 8 червня 2000 (Євратом) № 1209/2000 Регламент комісії щодо визначення процедур розгляду повідомлень, встановлених відповідно до статті 41 Договору про заснування Євратом

 

Контакти


fond_zdv@ukr.net


вул. Ярославів вал 10Б.
тел/факс (044) 239-71-04

 

Новини

 
Фонд «Здоров’я для всіх» отримав благодійний внесок у розмірі 10 млн грн від компанії «Філіп Морріс Україна». Кошти будуть використані для надання допомоги лікарням у боротьбі з епідемією коронавірусу в Україні.

 
Последняя, 7-я пандемия холеры, которая началась в 1961 г., продолжается более 55 лет и представляет угрозу для населения многих стран мира. Следует отметить, что, несмотря на чрезвычайные меры даже в высокоразвитых странах, периодически регистрируются эпидемические вспышки холеры (США, Япония и др.). В последние годы (2000-2008 гг.) наблюдается рост заболеваемости холерой в мире, особенно в Африке.

 
{phocagallery view=category|categoryid=32| imageid=0|limitstart=0|limitcount=50| fontcolor=#fff|bgcolor=#fff|bgcolorhover=#fff|imagebgcolor=#fff| bordercolor=#fff|bordercolorhover=#fff| detail=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=1imageordering}

 
Застосування судинних стентів при патології коронарних артерій було важливою віхою кардіології. Це розпочалося у минулому столітті. Що зміниться в 21-у столітті?

Наші партнери

partner        partner

ТОВ 'ІНПОЛ"